Försäkringskassan

Om ni gått förbi spoten försäkringskassan i sommras så har ni säkert sett skylten på bilden nedan. Vi hörde av oss nu i höst till fastighetsägaren för att höra bakgrunden till att de inte vill att vi är där, de hade bland annat detta att säga:

  • Fula märken på väggar, både lera och svarta spår efter skosulor. Vissa av väggarna behöver målas om då det är svårt att få bort märkena, vilket är dyrt.
  • De silvriga ”boxar” som är bredvid räckena är rökluckor för garaget som finns under, de behöver kunna öppnas vid brand för att förhindra rökförgiftning och rökgasexplosion, det är viktigt att de inte blir skadade.
  • Hyresgäster har hört av sig till dem och klagat på att vi varit där.

Så om ni inte redan gör det så vill vi att alla låter bli att träna vid försäkringskassan. Vi har generellt ett bra ryckte och det vill vi behålla, vi tjänar inget på att gå dit och träna när de uttryckligen bett oss att inte vara där.

Kom ihåg att visa respekt för omgivningen. Håll ljudnivån låg, lämna platsen du tränar på i samma skick som när du kom. Skräpa inte ner, lämna märken eller förstör. Känn på allt så att det håller för det du tänkt göra innan du börjar träna. Träna hårt och tyst! Och påminn varandra om detta :)

Ses!

ejparkour