Styrelsen


Daniel Mollberg
Ordförande
0731211122
Nopic
Sannah Mika
Vice Ordförande

Erik Liljefors
Kassör

Andreas Rydström
Sekreterare


Emma Johansson
Ledamot
Nopic
Ludvig Zeitler
Ledamot