Träningsregler

Följande regler gäller under våra träningar. Utanför träningarna är det var och ens eget ansvar att träna säkert. Samma regler gäller inne som ute.

Ta hand om din kropp

  • Hoppa endast ner från höjder du kan hoppa upp till, detta gäller om inte ledare instruerar annat.
  • Ta inga chanser, om du inte är säker på att lyckas så utför inte övningar där ett misslyckande innebär att du skadar dig.
  • Värm alltid upp kroppen på ett lämpligt sätt innan du gör en påfrestande rörelse.

Respektera varandra

  • Visa respekt för den som leder träningen, om du kommer på träningen följ ledarens instruktioner.
  • Var uppmärksam på vad andra tränar och var inte i vägen för varandra.
  • Visa respekt mot de som fokuserar, var inte högljudda, stör inte.
  • Var alltid uppmuntrande mot varandra.

Respektera din omgivning

  • Lämna platsen du tränat på minst lika ren som när du kom.
  • Kontrollera alltid grepp och hållbarhet på omgivningen innan du börjar träna, även om du har tränat där förut.
  • Håll en låg ljudnivå och ge plats till förbipasserande.

Meddela ansvarig ledare om du lämnar tidigt.

Ansvarig ledare har rätt att neka dig att delta i träningen om denne anser att du bryter mot träningsreglerna.