Trygghet

Uppsala Parkour jobbar för att erbjuda en trygg och säker verksamhet för alla deltagare oavsett ålder. Vi skapar trygga möten där alla medlemmar skyddas från alla former av fysiska, psykiska och sexuella skador och vi tar fullt ansvar för vår verksamhet. 

För att agera huvudledare i föreningen ska man vara över 18 år och godkännas av styrelsen efter att ha visat upp ett utdrag ur belastningsregistret och bedömts ha tillräcklig erfarenhet och/eller utbildning i pedagogik, hur man förebygger idrottsskador och hur man hanterar idrottsskador, utför första hjälpen och ger hjärt- och lungräddning. 

För att agera hjälpledare i föreningen ska man vara över 15 år och godkännas av styrelsen efter att ha visat upp ett utdrag ur belastningsregistret. Personen ska erbjudas utbildning i pedagogik, hur man förebygger idrottsskador och hur man akut hanterar idrottsskador, utför första hjälpen och ger hjärt- och lungräddning. 

På kurser för åldrar under 15 år ska det alltid finnas två ledare på plats, en huvudledare och en hjälptränare. Vid alla träningar ansvarar ledare för att ta med första hjälpen-kit som är anpassade för våra aktiviteter och för att alla deltagarna värmer upp inför träningen. 

Om en ledare får vetskap om att en medlem på vägen till, under eller på vägen från UPKs aktiviteter, har skadat sig till den grad att den måste åka till akuten eller har utsatts för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella trakasserier, är det ledarens ansvar att med hjälp av minst en styrelsemedlem: 

  • Kontakta en anhörig till den berörda medlemmen. 
  • Om något olagligt har skett ska detta anmälas till polisen. 
  • Om det är någon i föreningen som har utsatt en annan för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella trakasserier, är det styrelsens ansvar att förtydliga att detta inte accepteras inom föreningen och att denne kan uteslutas ur föreningen pga det, samt uppmärksamma om att polisanmälan upprättas om någon misstänks ha brutit mot lagen.