All verksamhet inom Uppsala parkour (UPK) skall kännas trygg och säker för alla inblandade, unga som vuxna. Därför ska alla UPKs aktiviteter vara fria från alkohol och andra berusningsmedel. Med detta menas både styrelsemöten, pröva på-verksamheter, workshops, regelbundna träningar, läger och resor som görs genom föreningen. 

När man representerar UPK på aktiviteter som någon annan arrangerar får man inte heller dricka alkohol eller vara berusad av att ha intagit alkohol innan aktiviteten. Vi är förebilder i hur vi agerar och reflekterar därför över vår syn på alkohol och berusningsmedel. 

Att myndiga medlemmar intar alkohol efter en avslutad UPK-aktivitet är inte något som föreningen motsätter sig, så länge det görs med ansvar, tex att ta ett glas alkoholhaltig dryck till en middag, och att personen inte visar upp UPKs logga t.ex. på sina kläder. 

Alla UPKs aktiviteter ska vara fri från tobak. Detta för att visa hänsyn till de som inte vill utsättas för tobaksrök. Ledare och styrelse ska på UPKs aktiviteter inte på något sätt främja användandet av tobak, tex genom att tala positivt om det. 

Alla medlemmar i föreningen är ansvariga att uppmärksamma till ledare eller styrelsemedlem om någon i föreningen bryter mot lagen, tex genom att dricka alkohol som minderårig eller inneha och/eller vara påverkad av narkotika. Det enda undantaget är om narkotikan är klassad som medicin och är föreskriven för medicinering. 

Om en ledare eller styrelsemedlem får vetskap om att någon bryter mot denna policy är det dennes ansvar att med hjälp av minst en annan styrelsemedlem prata med berörd person. 

  • De ska förtydliga föreningens ståndpunkt och uppmärksamma berörd person att om denne fortsätter med det som brutit mot föreningens policy kan de bli uteslutna från föreningen. 
  • Om något olagligt har skett ska detta anmälas till polisen. 
  • Om den berörda personen är en minderårig ska vårdgivare kontaktas, vid behov även  Socialtjänsten.