Challenge på söndagsträningen 10/2

Söndagsträningen på Centralstation kl. 13 blir utan ledare. Så se det som en challenge- ni regelbunda utövare vet hur man gör! Hjälp varandra, lär av varandra! =)