Styrelseprotokoll

Styrelsen har nyligen haft ett möte och pratat om frågor som berör föreningen.
Läs styrelseprotokollet för att hänga med i vad som händer i föreningen just nu!

Fortsätta passa på att träna utomhus när det är som varmast! =)

MVH,
UPK Styrelsen