Protokoll för årsmötet

Vi vill tacka alla de medverkade deltagarna på Uppsala Pakours årsmöte, era tankar betyder mycket, utan er skulle föreningen inte finnas!

Vi ser fram emot ett nytt år med förening för förbättringar, läs sammanfattningen om de beslut som togs under årsmötet: 111113- Årsmötet.

MVH,
Uppsala Parkour’s
styrelse