Nya medlemmar & medlemsavgift.

Vi vill välkomna alla nya medlemmar som tillkommit under sommaren och början utav hösten. För alla som är nya eller inte har fyllt i en medlemsblankett redan så finns den att ladda ner härifrån. Vi vore tacksamma om ni kunde fylla i denna snarast och ge till en utav oss styrelsemedlemmar. Är ni osäkra vem utav oss som är med i styrelsen så går det bra att fråga personen som leder träningen.

Höstterminen har dragit igång och där med är det dags att betala in medlemsavgiften för denna termin. Medlemsavgift ska betalas från alla medlemmar som har tränat mer än 3 gånger med oss.

Medlemsavgiften är 250 kr/termin och är till för att täcka lokalhyran under vintern samt att ledarna är utrustade med medkits.

Betalningen sker till Uppsala Parkours bankgironummer 709-2554 på Swedbank.
OBS! Skriv namn- och efternamn när ni överför medlemsavgiften så att vi vet vilka som betalat.

Mer info om medlems avgift finns här.

Har ni några frågor eller annat går det bra att skicka ett mail till oss på info.upk@gmail.com

MVH UPK Styrelsen