Följande regler gäller under våra träningar. Utanför träningarna är det var och ens eget ansvar att träna säkert.

Inga hopp från högre höjder än du kan hoppa upp på
Dvs, kan man hoppa upp jämfota på en plint får man också hoppa ner ifrån den. Klarar man av att göra en muscle up på en bar, klarar man också att göra en ner istället för att hoppa! Självklart är det här generella regler som ska följas av alla om inte ledare instruerar annat.

Ta inga chanser
Prova inte att göra en övning där ett misslyckande innebär att du riskerar att skadas om du inte är säker på att lyckas. Värm alltid upp kroppen innan några större hopp genomförs.

Var inte ivägen för varandra
Dvs sätt dig inte på något där någon övar. Se dig alltid omkring så du inte springer eller backar in i någon eller något. Under definitionen av att vara ivägen bör man inte heller störa sina kamrater som tränar och fokuserar. Därför skriker vi inte eller uppför oss på ett störande sätt.

Kontrollera alltid din omgivning
Anta aldrig att något sitter fast eller har bra grepp även om du tränat där många gånger förut. Om något går sönder är vi ersättningsskyldiga, ta ansvar om något händer.

Ta hänsyn till fotgängare och annan trafik
Vänta till efter att de passerat för att inte skada någon annan eller vara ivägen om du misslyckas med din övning.

Träna aldrig ensam utan att någon vet om var du är
Detsamma gäller både för enskild träning och träning i grupp, försvinn aldrig iväg ensam utan att berätta för någon var du tar vägen.

Vi ser inomhus träningar som träning inför utomhusträningarna. Därför gäller samma regler inne som ute.