• 20 jul lördag 09:00 - Sommarträning Stora Torget! Karta
  • 3 aug lördag 10:00 - Sommarträning Centralpassagen! Karta

    Vid trapporna

  • 17 aug lördag 09:00 - Sommarträning Stadsträdgården! Karta

    Norra ingången till Stadsträgården

  • 31 aug lördag 09:00 - Sommarträning Rosénparken! Karta