Nybörjarträning

Söndag 5/4 13:00 och onsdag 8/4 18:00 kommer vi hålla två nybörjarträningar, vi träffas på Centralstationen vid statyn i taxi-rondellen.

Pris: 0kr. Ålder: 15+. Ingen anmälan behövs.

Ta på dig kläder som är lätt att röra sig i, gympaskor/löpskor och ta med en flaska vatten.

Sprid gärna till alla ni tror är intresserade!

Parkour

Ny medlemsblankett

Hej!

Tidigare har vi haft en pappersblankett som man fyller i och lämnar in för att kunna bli medlem. Nu är den istället elektronisk och kan hittas här: http://uppsalaparkour.se/medlemsregistrering/

!!OBS!!

ÄVEN alla gamla medlemmar som redan fyllt och lämnat in en pappersblankett måste fylla i denna för att de ska räknas som medlemmar!

Kallelse till årsmöte 22:e februari 13:00

Hej!

UPPDATERING: Plats är Tiundaskolans matsal!

Ni som var på senast årsmötet vet att vi röstade igenom en ändring som innebär att årsmötet kommer vara i februari istället för i november, detta för att det underlättar styrelsens arbete med rapporteringar, samt gör årsredovisningarna på årsmötet mer intressanta för medlemmar. Och för att följa denna ändring blir det som en engångshändelse väldigt kort innan nästa årsmöte.

Ni kallas därmed till årsmöte söndagen den 22:e februari 13:00. Boka upp denna tid!

Vi kommer inom kort återkomma med plats.

På årsmötet i november fick styrelsen i uppdrag att komma med rättningsförslag på paragraf 8 och 13, ni kan se vårt ändringsförslag här nedan, nuvarande stadgar finns att läsa på http://uppsalaparkour.se/om-foreningen/stadgar/.

Förslag till ändring av paragraf 13 om stadgeändringar:
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna senast sju (7) dagar före årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om Ändamål (§2), stadgeändringar (§13) och upplösning (§14) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

Förslag till ändring av paragraf 8, den delen om vilka ärenden som ska behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av årsmötets utlysning.
2. Val av mötets ordförande
3. Val av sekreterare för förhandlingarna.
4. Val av justerare.
5. Anmälan av övriga frågor, som årsmötet kan besluta att ta upp till behandling.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkning.
9. Disposition av överskott eller täckande av underskott.
10. Förslag från Styrelsen (propositioner).
11. Förslag från medlemmar (motioner).
12. Val av föreningsordförande.
13. Val av vice föreningsordförande.
14. Val av sekreterare.
15. Fastställande av antal ledamöter det kommande året.
16. Val av ledamöter till föreningsstyrelsen.
17. Val av myndig kassör.
18. Val av myndig revisor.
19. Val av valberedning.
20. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
21. Övriga frågor, som årsmötet har beslutat att ta upp till behandling.

Hus1 på onsdagar

Från och med på onsdag har vi onsdagsträningarna på Klättercentret.

Träningen börjar en timme senare än vanligt, klockan 19:00.

För att kunna delta på dessa träningar måste man vara medlem i Upk och ha inträde till Klättercentret. Medlemmar av Upk har tillgång till ett rabatterat kort för 500 kronor. Detta gäller 10 gånger och bara under träningstid (Onsdagar kl. 19:00 till 22:00).

 

Kallelse till Årsmöte

Då var det dags för årsmöte, det kommer äga rum söndag 2014-11-30 klockan 13:00 på Grand.

På årsmötet väljer vi bland annat ny styrelse, för dig som vill engagera dig mer och bland annat hjälpa till med allt som görs bakgrunden för att föreningen ska fungera, fundera gärna på om du vill kandidera till styrelsen.

Vi bjuder på fika!

Ses där :)

Bild efter kulturnatten

Tack Uppsala för att ni kom och tittade igår på vår show igår. Showen var gjord i sammarbete med Uppsala konstmuseum och konstnären Ebba Bohlin.20140913-P1090564

Kulturnatten 2014

Kom och se Uppsala Parkour på kulturnatten 21:00 vid slottet! Vi kommer göra något lite annorlunda mot vad vi brukar göra, så kom och titta!20140909-P1090453-4

Introduktion till Parkour söndagarna 14:e, 21:e och 28:e September!

I september kör vi tre söndagar i rad med introduktions träningar till Parkour. Perfekt tillfälle för dig som funderat på att börja! Träningarna kommer bygga vidare på varandra så vi rekommenderar att man kommer på alla tre.

Träningarna är för dig som fyllt 15 år eller är äldre.

Man får komma och provträna 3 gånger hos oss innan man blir medlem, vilket innebär att du får komma på dessa 3 träningar gratis. Därefter kostar det 250kr per kalenderår för medlemskap i föreningen, plus 100kr per termin för träningsavgiften.

Uppsala Parkour Girls Gathering 5

Du har väl inte missat att Uppsala Parkour arrangerar Girls Gathering 5 29-31 augusti? Om ni registrerar er innan 31a juli så får ni en T-shirt inkluderat i priset, så gör det nu på http://www.girlsgathering.se/registration/!

För mer info gå in på http://www.girlsgathering.se/

Ingen söndagsträning – I stället avslutningsjam i Stockholm!

Parkour Academy har sitt avslutningsjam på Tenstas parkourpark nu på söndag den 8/6. Därför ställer vi in söndagens träning för att åka dit i stället! Vi samlas 9:45 på Centralstationen för att sedan ta tåget 10:11.

 

Ingen träning på söndag alltså, jam i Tensta i stället.

 

https://www.facebook.com/events/1515169465377680/?ref_newsfeed_story_type=regular