UPK åker till östhammar/öregrund

20141011-P1100716
Den 10:e Oktober anordnar vi en resa för alla medlemmar till Östhammar och Öregrund. Föreningen står för resan dit och tillbaka! Mat ordnar man själv.

Vi träffas på centralstationen vid fontänen 09:00! Vi åker med UL. Vi kommer vara iväg hela dagen så räkna med att vi kommer hem sent.

För att veta hur många biljetter vi behöver ordna vill vi att ni anmäler er här om ni kommer: https://ti.to/uppsalaparkour/upk-till-osthammar-grund

Jam i Tensta söndag 31/5

På söndag 31/5 kommer vi att ställa in vår träning då Parkour Academy anordnar sitt avslutningsjam på Tensta parkourpark! Om man vill följa med till jamet kan man träffa Sara och Joseph på Uppsala Centralstation!

Tåget går 10.11 och resan kostar ca 270 kr tur och retur för vuxen, och ca 210 kr tur och retur för ungdom.

Hoppas så många som möjligt kan följa med, det kommer att bli kul! :)

Invigning Storvreta parkourpark

20150412_122706_resized
Vi åker ut till Storvreta och är med på invigningen av deras parkourpark på lördag!

Invigningen börjar 11:00, vi träffas på centralstationen 10:15 och tar buss 110 som går 10:23.

Utomhusträningar

Nu tränar vi inte längre inomhus i von Bahr på fredagar, utan nu kör vi utomhus! Så håll koll här på sidan om vart träningen är eftersom det nu kan variera, rekommenderat är att kolla kanske dagen innan.

Nybörjarträning

Söndag 5/4 13:00 och onsdag 8/4 18:00 kommer vi hålla två nybörjarträningar, vi träffas på Centralstationen vid statyn i taxi-rondellen.

Pris: 0kr. Ålder: 15+. Ingen anmälan behövs.

Ta på dig kläder som är lätt att röra sig i, gympaskor/löpskor och ta med en flaska vatten.

Sprid gärna till alla ni tror är intresserade!

Parkour

Ny medlemsblankett

Hej!

Tidigare har vi haft en pappersblankett som man fyller i och lämnar in för att kunna bli medlem. Nu är den istället elektronisk och kan hittas här: http://uppsalaparkour.se/medlemsregistrering/

!!OBS!!

ÄVEN alla gamla medlemmar som redan fyllt och lämnat in en pappersblankett måste fylla i denna för att de ska räknas som medlemmar!

Kallelse till årsmöte 22:e februari 13:00

Hej!

UPPDATERING: Plats är Tiundaskolans matsal!

Ni som var på senast årsmötet vet att vi röstade igenom en ändring som innebär att årsmötet kommer vara i februari istället för i november, detta för att det underlättar styrelsens arbete med rapporteringar, samt gör årsredovisningarna på årsmötet mer intressanta för medlemmar. Och för att följa denna ändring blir det som en engångshändelse väldigt kort innan nästa årsmöte.

Ni kallas därmed till årsmöte söndagen den 22:e februari 13:00. Boka upp denna tid!

Vi kommer inom kort återkomma med plats.

På årsmötet i november fick styrelsen i uppdrag att komma med rättningsförslag på paragraf 8 och 13, ni kan se vårt ändringsförslag här nedan, nuvarande stadgar finns att läsa på http://uppsalaparkour.se/om-foreningen/stadgar/.

Förslag till ändring av paragraf 13 om stadgeändringar:
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna senast sju (7) dagar före årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om Ändamål (§2), stadgeändringar (§13) och upplösning (§14) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

Förslag till ändring av paragraf 8, den delen om vilka ärenden som ska behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av årsmötets utlysning.
2. Val av mötets ordförande
3. Val av sekreterare för förhandlingarna.
4. Val av justerare.
5. Anmälan av övriga frågor, som årsmötet kan besluta att ta upp till behandling.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkning.
9. Disposition av överskott eller täckande av underskott.
10. Förslag från Styrelsen (propositioner).
11. Förslag från medlemmar (motioner).
12. Val av föreningsordförande.
13. Val av vice föreningsordförande.
14. Val av sekreterare.
15. Fastställande av antal ledamöter det kommande året.
16. Val av ledamöter till föreningsstyrelsen.
17. Val av myndig kassör.
18. Val av myndig revisor.
19. Val av valberedning.
20. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
21. Övriga frågor, som årsmötet har beslutat att ta upp till behandling.

Hus1 på onsdagar

Från och med på onsdag har vi onsdagsträningarna på Klättercentret.

Träningen börjar en timme senare än vanligt, klockan 19:00.

För att kunna delta på dessa träningar måste man vara medlem i Upk och ha inträde till Klättercentret. Medlemmar av Upk har tillgång till ett rabatterat kort för 500 kronor. Detta gäller 10 gånger och bara under träningstid (Onsdagar kl. 19:00 till 22:00).

 

Kallelse till Årsmöte

Då var det dags för årsmöte, det kommer äga rum söndag 2014-11-30 klockan 13:00 på Grand.

På årsmötet väljer vi bland annat ny styrelse, för dig som vill engagera dig mer och bland annat hjälpa till med allt som görs bakgrunden för att föreningen ska fungera, fundera gärna på om du vill kandidera till styrelsen.

Vi bjuder på fika!

Ses där :)

Bild efter kulturnatten

Tack Uppsala för att ni kom och tittade igår på vår show igår. Showen var gjord i sammarbete med Uppsala konstmuseum och konstnären Ebba Bohlin.20140913-P1090564